Zgodovina

Nogometna dejavnost na področju vseh treh Bitenj je prisotna že desetletja, seže že v 60-ta in 70-ta leta. Po pripovedovanju se je največ dogajalo na terenu, kjer danes leži eno lepših igrišč na Gorenjskem. Včasih sta tu stala le dva manjša lesena gola, kar je zadostovalo takratnim potrebam. Danes je to igralna površina, ki zadostuje osnovnim normam, ki so predpisane s pravili UEFE in Nogometne zveze Slovenije.

Klub je organizirano pričel delovati leta 1983. Na začetku je bila dejavnost vključena v takratni TVD Partizan, v sklopu katerega so bile, različno po krajevnih skupnostih, vključene vse zvrsti športa. Ker je bilo tedaj za ta šport v kraju in okolici veliko zanimanja, je zadeva kmalu prerasla okvire te organizacije. Druge dejavnosti po letu 1983 pa praktično ni bilo več (strelci so bili organizirani v svojo zvezo, vse ostale zadeve pa je več ali manj organiziral NK. Tedaj je nekaj časa rekreativno delovala košarka, odbojka in pozimi smučanje). Kasneje so bili aktivni le še kolesarji. Če sem ob tem koga že pozabil naj mi, prosim, oprosti. Kakor rečeno je nogometna dejavnost s cca 100 člani, prerasla okvire, zato se je nogomet ločil in postal samostojen registriran klub s svojim Pravilnikom Ž.R. in vsem ostalim. Z leti se je kasneje ukinila tudi državna organizacija TVD Partizan.
S sredstvi, ki so nam bila na razpolago, s prostovoljnim delom velikega števila krajanov, obrtnikov, vodstva kluba in ostalih je bil z leti zgrajen nogometni objekt, kateri je v tem času služil tudi v druge namene, ki so bile v interesu krajanov. Omenimo naj samo letni kino, veselice, kresovanja, razna družabna srečanja. Seveda je takemu interesu “ šlo na roko “ tudi dejstvo, da so bile naše ekipe tudi tekmovalno med najboljšimi na Gorenjskem in širše (Celovec, Hrvaška). Sicer je klub vsa leta z svojimi ekipami uspešno vključen v tekmovalni del Medobčinske nogometne zveze Gorenjske.

Po letu 1991 so prišle družbene spremembe, kar se je kmalu pokazalo tudi pri pogojih za delovanje kluba, vendar so bile do sedaj vedno premagane vse težave. To je bila včasih tudi zasluga peščice zanesenjakov (g. Jan, g. Eling ,…) Današnja struktura ima v načrtu, da se zadeva “pelje” še naprej, k sodelovanju pa vabimo tudi nove moči.
V letošnjem letu imamo v planu temeljito reorganizacijo, nekaj je bilo na tem že storjenega. V Programu je, da se v tekmovanju obdrži članska ekipa, jedro katere bodo igralci vzgojeni iz domačih (takrat še pionirskih) vrst. Ob tem bomo aktivirali tudi mlajše selekcije., katerim bomo omogočili pogoje in strokovno vodenje, morda bomo uspeli organizirati celo Nogometno šolo, pod okriljem znanega vrhunskega nogometaša iz slovenskega prostora. Razpis za prijavo otrok že velja.

Poleg osnovne dejavnosti, si je klub prizadeval tudi za razširitev športnega objekta tudi za druge dejavnosti (košarka, odbojka, otroško igrišče). Prvi načrti so bili v klubu narejeni že v letih 2000/2001 ( g. Križnar). Vsaka taka zadeva prinaša različne težave, zato smo se tedaj pričeli bolj povezovati tudi z drugimi institucijami, predvsem s Svetom KS, vendar z njimi prave povezave, ki bi prinesla konkretnejše rezultate, v začetku ni bilo, res pa je, da je za vsako tako večjo stvar potreben čas in postopki na različnih nivojih.
Ko je naloge takih povezav v NK in SKS prevzel g. Oblak Boris so se stvari začele odvijati hitreje, to se ne pozna samo na športnem področju. Opaziti je, da so se v KS pričele dogajati nove aktivnosti, lepo je videti entuziazem in voljo novih moči, kar vse prispeva k kvaliteti življenja v našem okolju omenimo naj, da te zadeve v klubu podpiramo. V prizadevanjih za razširitev športnega objekta, ki sedaj nekako potekajo s sodelovanjem vseh zainteresiranih, smo bili in bomo še aktivni, da se zadeva pripelje do cilja, kakršnega smo v klubu pred leti že načrtovali in pričeli izvajati tudi konkretno.

Mogoče sem v prispevku rahlo zašel od opisa osnovne dejavnosti, vendar je dobro vedeti, da bomo le z sodelovanjem vseh v KS prišli do želenih ciljev. Na koncu še enkrat vabimo otroke od osmih do desetih let, če pa bi bilo dovolj prijav, pa bi se organizirali lahko tudi starejši, do 12 let. Športni pozdrav!

P.S. Kratka zgodovina kluba je bila podana pred dvema letoma, v tem času so bili plani izpolnjeni na vseh področjih, najpomembnejši pa so vsakoletni , izpolnjeni pogoji za delo kluba, tako, da imamo “v pogonu, letos že pet selekcij, neprekinjena zveza od najmlajše do članov pa bo verjetno v sezoni 2008/2009” ob jubilejni 25 letnici delovanja kluba, ko planiramo, tudi izvedbo večjih zadev ob tem.

Slavko Pavlič